×

Theo de Jong

35

Eerder in de weer voor Strictly Country, Country Gazette, Bluegrass Europe en Heaven. Muziek: alles wat mijn omgeving te veel naar hooi en koeienvla vindt ruiken, en wat volgens de lezers van de eerste twee – opgeheven – bladen (moedig getrotseerd door de eindredacteuren) juist weer gekenmerkt werd of wordt door onverdraaglijk veel stads- of anderszins verkeerde walmen : van Townes tot Buddy Miller, van Willie tot Odetta, van Plant & Krauss tot Dylan; in het laatste geval moet ik ook nog eens een speciale sympathie opbiechten voor de platen op de index der weldenkenden, m.a.w. het werk tussen Street Legal en Oh Mercy. Ben via Robbie Klanderman bij WiM beland, waar ik met wisselend succes probeer om het tot een bespreking per week te brengen.