×

Lynne Hanson

Recensie

03 mei 2020

Lynne Hanson – Just Words

De titel doet enigszins afbreuk aan de verrichtingen, we kennen Lynne Hanson als  voortreffelijke singer-songwriter die  in een rijk geschakeerd...