×

Nieuws

16 februari 2018

A Day in June: Nu kunnen we echt gaan beginnen!

Geschreven door: WiM Redactie

Written in Music volgt de ontwikkeling van het multidisciplinaire Nederlandse project A Day in June. We volgen de ontwikkeling van deze korte filmopera, omdat het volgens ons een onafhankelijk tegelijk uniek muziekproject is. In deze tweede bijdrage kijken we terug op de crowdfunding en blikken we vooruit naar de visuele uitwerking van het project.

A Day in June vond een eerste financiële basis in fondsen die beschikbaar werden gesteld door o.a. de gemeente Alkmaar, het Prins Bernhard Cultuurfonds NH en diverse andere giften. Daarnaast werd er een publieke crowdfunding, via het bekende platform Voordekunst, opgestart en succesvol afgerond. ‘Het was het eerste project waarbij ik betrokken ben, dat gebruik maakt van crowdfunding’, vertelt filmmaker Peter Sieben. ‘Best spannend om te zien of bij een grote groep mensen, en dus niet alleen bekenden, ook enthousiasme en financiële steun is aan te boren voor ons project. Als mensen een donatie deden boden we als tegenprestaties een premièrebezoek, de DVD, een ets ontwikkeld voor A Day in June of zelfs een thuisconcert van componiste Marion van Tilzer aan. Verrassend was om te merken dat velen gewoon wilden geven, dus zonder tegenprestatie, om het project echt mogelijk te maken en ons de vrije hand te geven’.

Voordekunst ondersteunt bij het opzetten van een crowdfunding, ze bieden een slim opgezet internetplatform en geven allerlei tips gedurende de looptijd van de campagne. O.a. dat je de publiciteit stap voor stap moet opbouwen, beginnend met de ‘inner circle’ van familie en vrienden. Ervaring leert dat je daarmee binnen een week ongeveer 15% van je doelbedrag moet kunnen ophalen. Sieben: “Dat lukte, tot onze grote verrassing. Onze tweede campagnestap richtte zich op onze eigen achterbannen, bijvoorbeeld via e-mail en een nieuwsbriefsysteem. Daarna volgde social media: eerst Facebook, daarna Linkedin en natuurlijk Written in Music. We eindigden met een persbericht naar de media, om het grote publiek te bereiken. Dat leverde diverse publicaties op, inclusief een interview in het Noordhollands Dagblad.”

De makers voelden in het begin schroom bij crowdfunding. Sieben vertelt dat het voelt als gas geven, waarbij je gelijktijdig een beetje remt. “Door de positieve reacties, vooral ook van ons geheel onbekende mensen die het project steunen, leer je daarmee om te gaan. Crowdfunding levert niet alleen financiële middelen voor A Day in June op. We voelen ons ook erg gesterkt door het vertrouwen en enthousiasme dat de donateurs uitspreken, voor een project dat zich nog in de startblokken bevindt. Na afronding van de fondsenwerving klinkt wat ons betreft met volle overtuiging het startschot!’

Bij opera in het theater ben je gebonden aan de dimensies van de theatervloer en het decor dat daar kan worden gepresenteerd en gewisseld. Met een vaste afstand van de theaterbezoeker in de zaal tot die plek. Film biedt volgens Sieben door de camera en montage allerlei extra mogelijkheden: close-up filmen, op allerlei buitenlocaties opnemen, tijdsprongen te maken, iemand zijn een innerlijke stem laten horen zonder hem/haar te zien spreken of zingen, het beeld bevriezen of versnellen en nog veel meer. ‘Voor A Day in June gebruiken we in de zomer van 2018 als filmlocatie voor de innerlijke wereld van de hoofdpersoon de kust en het afwisselende duin- en bosgebied van Bergen en Schoorl. Dit was begin twintigste eeuw ook de woon- en werkomgeving voor de kunstenaars van de eerste expressionistische Nederlandse kunststroming, de Bergense School. Zij waren op zoek naar een nieuwe, krachtige uitdrukkingsstijl in hun schilderijen en tekeningen’.

Verder krijgen geschilderde portretten, speciaal te maken voor dit project door Ludo Winkelman, een plek in het scenario en de eindmontage. Winkelman noemt deze portretten staties, afgeleid van het Latijnse statio (“ik sta”). Hij vertelt: “Deze staties vertolken binnen de innerlijke wereld van de hoofdpersoon de afspiegeling van zijn gemoedstoestand en de ontwikkeling daarvan in de loop van de opera. De kijker wordt uitgenodigd om zelf ook stil te staan bij een portret in de film. En om aan de hand van de muziek en zang nog dichterbij de personage te komen.” De makers zoeken op die manier, met beeldende kunst, film en opera, zelf ook naar een nieuwe vorm.

Meer over A Day In June: