×

Recensie

12 augustus 2016

Wild Beasts

Boy King

Geschreven door: Edwin Hofman

Uitgebracht door: Domino Records

Boy King Wild Beasts Alternative 3.5 Wild Beasts – Boy King Written in Music https://writteninmusic.com

Het geluid van Wild Beasts wordt voor een flink deel gedefinieerd door de falset van Hayden Thorpe en de contrasterende bariton van Tom Fleming. Wat dat betreft is Boy King weer onmiskenbaar een Wild Beasts-plaat. Muzikaal en tekstueel tapt de band echter uit een ander vaatje op dit vijfde album dat herkenbare invloeden uit de R&B en de alternatieve electropop/industrial laat horen. Het stevigere, elektronische geluid heeft alles te maken met het thema van Boy King.

‘Mannelijkheid is zó onnatuurlijk’, liet de band ooit optekenen in een interview. Laat mannelijkheid en alle stereotiepe uitingen en aannames daaromheen nu nét het thema vormen van Boy King. Titels als Big Cat, Tough Guy, Get My Bang, en He The Collosus spreken boekdelen. Eerstgenoemde werd als single uitgebracht en mag het album openen: ‘Big cat, top of the food chain’. De song weet te intrigeren door zijn minimale karakter en Thorpe’s zang over het mannelijk ego. De andere single, Get My Bang, handelt meer over het mannelijk onderbewustzijn: ‘I feel it, the real id’.

De beide singles zijn goede uithangborden voor een album dat nergens teleurstelt maar dat ook nergens echt tot grote hoogten stijgt. Een flink aantal songs op Boy King zijn aantrekkelijk verpakt – met elementen die soms doen denken aan Prince of Justin Timberlake en soms aan Depeche Mode – maar missen muzikaal vernuft, een warm kloppend hart (ondanks de thematiek) en vormen als zodanig geen echt organisch geheel.

De gloeiende technopop van Celestial Creatures is fijn en minder afstandelijk, iets wat ook geldt voor het fragieler klinkende 2BU. Elders klinkt Wild Beasts dus uitdagender, harder en minder persoonlijk. Hoewel dit op zich goed aansluit bij het achterliggende thema van Boy King levert het niet alleen maar klappers op. He The Colossus is echter een sterke song en laat industriële sferen horen, vol verleiding en dreiging van rampspoed. Het afsluitende Dreamliner (de bevreemdende collage Boy King Trash hierna niet meegerekend) heeft weer dat fragiele, diep-menselijke dat Wild Beasts in het verleden vaker sierde en dat laat horen dat de band nog steeds op meerdere manieren kan acteren.

Boy King had over aandacht niet te klagen de afgelopen weken en de reacties waren over het algemeen positief. Dat is niet zo vreemd want hoewel het album niet op alle fronten overtuigt, is deze vijfde van Wild Beasts zeker de moeite waard; een interessante plaat met een volledig eigen gezicht binnen de discografie van de band.  1. Big Cat
  2. Tough Guy
  3. Alpha Female
  4. Get My Bang
  5. Celestial Creatures
  6. 2BU
  7. He The Colossus
  8. Ponytail
  9. Eat Your Heart Out Adonis
  10. Dreamliner