×

Recensie

Eigentijds

15 september 2019

Jacco Wynia

Discomfort

Geschreven door: Leon Pouwels

Uitgebracht door: Mosaic

Discomfort Jacco Wynia Eigentijds 3.5 Jacco Wynia – Discomfort Written in Music https://writteninmusic.com

Dat de van oorsprong in het bescheiden Barneveld opgroeiende Jacco Wijnia, tegenwoordig omgedoopt tot Wynia, bij zijn aanmelding aan de Rockacademie beweerde dat hij nog nooit van de Stones en Beatles gehoord had werkte niet in zijn voordeel. In welke grot heb je geleefd als deze grootheden je niet bekend zijn, zeker bij een opleiding waar de popmuziek centraal staat. Anderzijds zal de muzikant genoeg klassieke componisten als voorbeeld hebben, die bij mij de nodige vraagtekens oproepen. Met zijn ietwat nerderige uitstraling zal hij tevens indruk maken bij de hipsters. Deze langharige dertiger behoort bij de nieuwe lichting artiesten die wellicht in staat zal zijn om een brug te bouwen tussen zijn klassieke en de meer popgerichte achtergrond. Melodia Melancholia zou prima als basis voor een top 40 song kunnen dienen.

Hoe gedurfd is het om zelf aan de slag te gaan met sfeervolle instrumentale prachtstukken, waarbij hij alle vrijheid van beleving bij de luisteraar legt. Het persoonlijk leed wordt hier niet versterkt door woorden. Het is prima om te weten dat hij de nodige shit in zijn omgeving heeft meegemaakt, maar is dat een meerwaarde? Natuurlijk zal het zijn naasten troost geven. Discomfort staat vooral voor de ongemakkelijke situatie waarin iedereen wel eens verkeerd. Al direct bij It’s Complicated and That’s Fine worden begrippen als onmacht, vergeving, rust, hoop en verdriet onbewust dan wel bewust opgeroepen. De aarzelingen in zijn pianospel geven de essentiële keuzes in het leven zin en uitleg. Met de nodige twijfel wordt zorgvuldig telkens weer een richting gekozen.

De minder statische houding zal een voortvloeisel zijn welke versterkt is op de Rockacademie. Juist de creativiteit staat hier meer centraal. Ook een conservatorium richt zich tegenwoordig steeds meer op een bredere benadering. Door zijn werkervaring als muziekdocent blijft hij scherp en jong van geest. Het speelse, luchtige spel krijgt accentveranderingen in de duistere onderlaag, zoals duidelijk voelbaar in de trieste tonen van Obscurite Illume. De passie zit weggestopt in de verborgen diepgang met zijn vluchtige uitwegen. Hoe bewonderenswaardig is het om er ook hier weer een positieve wending aan te geven met het vrolijke tussenspel. Zelfs technisch klinkende schoonheidsfouten worden niet weg gewerkt. De menselijke kracht verwerkt in kwetsbaarheid en sterfelijkheid.

Het is te simpel om zijn muziek te plaatsen onder new age, klassiek of mediterende heling. De complexiteit wordt niet opgezocht in lastig te plaatsen tracks, maar juist meer in kleine tempowisselingen die minuscule veranderingen verbergen. Door niet in bombastische passages de weg kwijt te raken blijft er continu binding met de luisteraar. Contact is waarschijnlijk het best gekozen kernwoord. Emoties mogen opgeroepen worden, en er is ruimte om deze te uiten. Het doel van Jacco Wynia is niet gericht om deze een definitieve plek te geven, hij wil juist dat je elke keer stil staat bij de momenten in het leven die daarbij passen. Discomfort is daar een mooi handboek voor. 1. It's Complicated And That's Fine
 2. Welt Felt
 3. Discomfort
 4. Carried Away
 5. Abandoned City
 6. Obscurite Illume
 7. Newborn Sun
 8. Oasis In Time
 9. Melodia Melancholia
 10. Ebb & Flow
 11. Home Within You Within Me
 12. You Can Rest Now